Dofinansowanie z PFRON na zakup nowego łóżka rehabilitacyjnego

Dofinansowanie z PFRON na zakup nowego łóżka rehabilitacyjnego

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wszystkim posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Wraz ze wzrostem zainteresowania na łóżka rehabilitacyjne, na rynku pojawiło się mnóstwo używanych modeli. Jednak nie mamy na nie gwarancji i nie posiadają odpowiedniego certyfikatu, który zapewnia o tym, że jest to przede wszystkim wyrób medyczny i spełnia standardy bezpieczeństwa. Dofinansowanie z PFRON przysługuje tylko na zakup nowego łóżka rehabilitacyjnego. Jednak jego wysokość – aż do 95% – pozwala na minimalizację wydatku. Korzystniej będzie więc, gdy kupimy nowe łóżko, korzystając z dotacji PFRON.

O dofinansowanie z PFRON mogą ubiegać się wszystkie osoby niepełnosprawne, jeżeli mają taką potrzebę. Wynika to z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów. Nie bierze się pod uwagę żadnych kryteriów dochodowych.

Wniosek składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Powinien zawierać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o orzeczenie bądź jego przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, dane o sytuacji społecznej i zawodowej, oświadczenie o prawdziwości złożonych danych oraz dokumentacje medyczną oraz wszelkie dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, w tym zaświadczenie lekarskie, które poświadczy, że chory ma problem w komunikowaniu się i poruszaniu. Zgodnie z rozporządzeniem, nie ma jednej określonej formy wniosku. Każda forma jest dopuszczalna, jednak musi być zgodny z ogólnymi procedurami administracyjnymi, które są określone z Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Proces rozpatrywania wniosku trwa do 30 dni. Od wydanej decyzji możemy się odwołać.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży i pomagamy zarówno w przygotowaniu, jak i skompletowaniu wniosku. Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Pomoc w doborze łóżka.

Zaufaj naszym specjalistom, którzy pomogą w wyborze sprzętu.

l

Adres kontaktowy

VISAMED ul. Kredytowa 2 m. 58

00-062 Warszawa

Wysyłka sprzętu

Ul. Gwiaździsta 77a, 01-651 Warszawa

Dostawa i odbiór sprzętu przez naszych kierowców

Kontakt

+48 508 808 686 pn-pt 8:00 - 21:00